Struktura własnościowa, majątek

W skład majątku szkoły wchodzą:

stan na 31.12.2018 r.:

  • środki trwałe- grupaII, IV, V, VII- 588 069,79zł
  • pozostałe środki trwałe - 533 047,04zł.zł,
  • zbiory biblioteczne- 67 232,53 zł.,
  • wart. niematerialne i prawne - 27 730,28 zł.

• Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.


• XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach  nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 758
16 października 2019 14:24 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2017 10:57 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2014 20:02 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.