Rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Rejestry, ewidencje i archiwa:
  • Archiwa płacowe.
  • Archiwum dokumentacji szkoły.
  • Ewidencja akt osobowych pracowników.
  • Ewidencja dochodów i wydatków.
  • Ewidencja dokumentacji szkolnej.
  • Księga druków ścisłego zarachowania.
  • Księga inwentarzowa.
  • Księga uczniów.
  • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
  • Rejestr korespondencji.
  • Rejestr pracowników.
  • Rejestr skarg i wniosków.
  • Rejestr upoważnień.
  • Rejestr utraconych legitymacji szkolnych i pracowniczych.
  • Rejestr zamówień publicznych.
  • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 2. Zasady udostępniania danych: Osoba starająca się o wgląd do dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły, na które otrzymuje listowną informację o decyzji.
 3.  Zasady wystawiania duplikatów: Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Po odbiór wystawionych dokumentów zainteresowana osoba  stawia się osobiście. W przypadku odległego miejsca zamieszkania na prośbę zainteresowanego duplikat wysyłany jest listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 679
19 grudnia 2014 20:07 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2014 20:07 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.