Duplikaty legitymacji i świadectw

  • Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć:
    • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
    • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie wynosi 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Konto: XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach  

PKO SA

75102023130000340205157484

tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej … (np. Jana Nowaka, kl.1 w)

Świadectwa promocyjne:

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
  • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu: 

Konto: XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach 
PKO SA

75102023130000340205157484
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. I w)

Świadectwa dojrzałości uzyskane do roku 2004 włącznie:

Duplikaty świadectw dojrzałości, które uzyskane były do roku 2004 włącznie wystawia szkoła.

  • Duplikaty świadectw wydawane są na pisemny wniosek absolwenta.
  • Koszt wydania duplikatu świadectwa wynosi 26 zł. – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Dane do wpłaty/przelewu: 

Konto: XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach 
PKO SA

75102023130000340205157484
tytułem: za duplikat świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl. I w)

Świadectwa dojrzałości uzyskane od roku 2005:

Duplikaty świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości, uzyskanych począwszy od roku 2005 wystawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Kontakt:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616 33 99, (32) 616 28 14, (32) 752 00 44, (32) 752 02 90, (32) 752 02 93, (32) 752 03 88.

Wniosek o wydanie duplikatów świadectw/zaświadczeń do pobrania pod adresem linkuhttp://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

 

 

Katowice, dnia ……………………………………........

 

 

………………………………………………………………..

imię i nazwisko

 

………………………………………………………………..

adres zamieszkania

 

…………………………………………………………………

 

………………………………………………………………..

                         data urodzenie, pesel

 

…………………………………………………………………

telefon kontaktowy

 

 

                                                                                   Dyrektor

                                                                                   XV Liceum Ogólnokształcącego
                                                                                   im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

                                                                                   ul. Obroki 87

                                                                                   40-833 Katowice

 

 

 

 

 

            Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ……………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy podać rodzaj świadectwa i rodzaj szkoły)

 

wydanego w roku ……………………………….. o kierunku ………………………………………………………………… .

 

Prośbę swoją uzasadniam tym, iż oryginał świadectwa………………………………………………..................

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy napisać co się stało z oryginałem)

 

Do podania dołączam dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

 

Oświadczam, że nie posiadam oryginału świadectwa.

 

 

 

Katowice, dnia ……………………………………........

 

 

………………………………………………………………..

imię i nazwisko

 

………………………………………………………………..

PESEL

 

………………………………………………………………..

data urodzenia

 

………………………………………………………………..

adres zamieszkania

 

…………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………

klasa

 

 

                                                                                   Dyrektor

                                                                                   XV Liceum Ogólnokształcącego
                                                                                   im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

                                                                                   ul. Obroki 87

                                                                                   40-833 Katowice

 

 

 

 

 

            Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu ……………………….

 

…………………………………………………………………………………………… oryginału.

(zniszczenia, zgubienia, kradzieży itp.)

 

Do podania dołączam aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rosa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 1301
04 stycznia 2016 14:32 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
04 stycznia 2016 13:37 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
01 lipca 2015 12:35 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.