Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do XV Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego w Katowicach

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach.

Identyfikator podmiotu: XVLO_Katowice


Jak zacząć?

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej)Rejestracja
W przyjazny sposób umożliwia ona korespondencję ze szkołą, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności.


Akceptowane Formaty

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W.Pileckiego w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

 

Dodatkowe informacje:

  1. W celu złożenia dokumentu elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rosa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2014 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 804
03 lutego 2015 22:27 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
22 grudnia 2014 12:25 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
22 grudnia 2014 12:22 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.