Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut stan na 1 września 2017r.

S T A T U T XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, ul. Obroki 87 stan na 1 września 2017r. Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2017/2018 z dnia 1 września 2017r. ………………

Statut stan na 13 stycznia 2017r.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz.

Statut stan na 11 lutego 2016r.

S T A T U T XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, ul. Obroki 87 stan na 11 lutego 2016r. Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 20/2015/2016 z dnia 11 lutego 2016r. ……&hell

Statut szkoły stan na 1 września 2015r.

S T A T U T XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda

Statut szkoły

Statut szkoły Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych...